Legaal en voordelig! Als de Franse fiscus voor uw vermogen zorgt

Frankrijk is een heel populaire bestemming bij investeerders uit heel Europa. Naast zijn beroeemde toeristische trekpleisters biedt Frankrijk - en dat is minder bekend - een veel lagere vastgoedbelasting. De spaarder of de belegger kan er snel en makkelijk zijn voordeel uit halen.

Een woordje uitleg. 

Met appartementsprijzen die soms tot een derde lager liggen dan aan de Belgische kust, biedt het grensgebied een mooie reden om de aankoop van een tweede verblijf of een vastgoedbelegging in Frankrijk van naderbij te bekijken. Bovendien is het Franse fiscale stelsel met betrekking tot de aankoop van toeristisch vastgoed heel voordelig voor de Belgische belegger die zijn vermogen op een wettelijke wijze wil beschermen tegen de belastingen, taksen, successie- of schenkingsrechten.

Lagere kosten bij aankoop

In België wordt de aankoop van vastgoed belast met registratierechten. Die bedragen 10% in het Vlaamse gewest en 12,5 procent in Wallonië en het Burssels gewest. In Frankrijk bedragen de overdractsrechten - de tegenhanger van onze registratierechten- slechts 5,89%. 

Driedubbel voordeel bij de verhuur

De aankoop van een goed bedoeld voor toeristische verhuur, de 'location en meublé non professionnelle' of LMNP in het Franse recht, maakt het u mogelijk om drie fiscale stimuli te cumuleren.

  1. BTW 100% recupereerbaar bij de aankoop van vastgoed
  2. Aftrekbare interesten: als u uw aankoop realiseert met een lening, hebt u ook het voordeel van de aftrekbaarheid van de interest op uw lening
  3. Geen belasting op huurgelden: uw huurinkomsten ontsnappen aan de belastingen onder de dubbele voorwaarde dat ze niet meer bedragen dan €23.000.jaar en dat u kiest voor de reëele kostenaftrek. 

Successie: de voordeligere schenking in Frankrijk

In frankrijk is er bij successie via een schenking een niet-belastbaar deel van €100.000 per schenker per kind. Voor een gezin met 2 kinderen betekent dit dus een niet-belastbaar deel van €400.000.

Ontdek hoe ook u en uw familie van deze voordelen kunnen genieten!

 

Even brainstormen? Contacteer ons